Projekt: LSS Skepplanda

Beställare: Ale kommun, Serneke huvudentreprenör

Applikation: Markarbete


Projekt: Hälleflundregatan

Beställare: Göteborgs Energi

Applikation: Ett förstärkningsarbete med el för stadens bussladdare.


Projekt: Mölnlycke Resecentrum

Beställare: Härryda Energi

Applikation: Ett förstärkningsarbete med el för stadens bussladdare.


Projekt: Assemblin bil-laddstolpar

Beställare: Assemblin

Applikation: Bil-laddstolpar


Projekt: LSS Skepplanda

Beställare: Ale kommun. Huvudentreprenör Serneke

Applikation: Markarbeten


Projekt: Angeredsleden Etapp 2

Beställare: Trafikverket. Huvudentreprenör Trafiksystem

Applikation: Trafikbelysning


Projekt: Badhusgatan

Beställare: Trafikkontoret, Huvudentreprenör ITEC

Applikation: Likströmskabel för spårvägsstation


Projekt: Sörredsmotet

Beställare: Göteborgs Energi

Applikation: Ledningsbyggande, förstärkning av el. Via ramavtal