2020.09.29

Hälleflundregatan

Vi har schaktat 300 m, förlagt rör och dragit kablar för HSP till ny elstation som skall leverera ström till pantografer (som är till för bussladdning)