Projektering, TA-planer, Tillståndshantering och Projektledning

Innan skopan sätts i backen är det viktigt att all planering är gjort på rätt sätt och att alla tillstånd finns på plats. På så sätt kan arbetet flyta på och tidplaner och budgetar hållas. Vi gör våra egna CAD-ritningar och våra erfarna projektledare är vana att arbeta med den ofta snåriga tillståndshanteringen. Och som uppdragsgivare kommer du ha samma projektledare hela vägen, vilket gör ditt jobb enklare och skapar en trygghet genom hela projektet.

Entreprenad, Drift och Underhåll

Många år av arbete med kabelentreprenad, drift och underhåll åt statliga, kommunala och privata bolag har gett oss en gedigen erfarenhet och ett stort kunnande. Som uppdragsgivare drar du nytta av erfarenheterna vi fått av våra många uppdrag som gjort oss till specialister på alla slags kabelarbeten, samt på att arbeta i extrema trafikmiljöer.

Mekanisk verkstad

Vår egna mekaniska verkstad öppnar upp många möjligheter för dig som uppdragsgivare. I verkstaden tillverkar vi bland annat brunnsramar, kabelskydd samt renoverar kabelskåp. Vi utför även plattformstillverkning för el- och telestationer, och har en fullutrustad bil som utför svets- och smidesarbeten ute på arbetsplatsen.

Fiberblåsning och kabelförläggning

Flyttning av kablar på grund av byggnationer blir en allt större verksamhet. Vi är experter på fiberblåsning och kabelförläggning och vi kan hjälpa dig med kabeldragning från 130 kV-kablar ner till klenaste fiberkabel.

Styrd borrning

På AG Entreprenad har vi både egen maskin och nära samarbetspartners som gör att vi kan utföra all sorts borrningar under vägar, järnvägar och vattendrag.

Vi arbetar bland annat med