2020.08.31

LSS Skepplanda

Omfattning: Vi har totalarbeten för alla markarbeten som VA, drän och elschakter. Grundläggning för betongplatta 1200 m2. Lokalväg, parkeringsplatser, trädgårdsanläggning samt slutligen asfaltsarbeten.