2020.08.24

Angeredsleden Etapp 2

Omfattning: rivning av 30 st master och nybyggnad av 40 st ESV-stolpar. Schakt och kabelförläggning ca 1600 m.

Som trafikanordning används barriärelement av betongblock.