Från beredning till slutbesiktning

Grunden i vår verksamhet är kabelentreprenader. Av alla sorter. Stora som små. Vi utför entreprenader för el-, fiber-, belysnings- och signalkabel. Vi utför schakt, styrd borrning, plöjning, kedjegrävning och fräsning. Men vi har även egna elmontörer, vi bygger om och underhåller stationer, kabelskåp, brunnar och trafiksignaler, ritar trafikanordningsplaner, och har utbildad personal för arbete i spår. Och när kabeln är framme, sköter vi även återställningen.

Med AG Entreprenad som partner, får du en samlad kompetens som är svår att hitta någon annanstans. Och när det krävs, har vi även nära samarbeten med externa underentreprenörer som ser till att ditt projekt färdigställs i enlighet med din plan.

Tack vare vår breda kompetens och våra nära samarbeten, kan du lämna hela ditt projekt i våra händer och vara säker på att jobbet blir gjort på rätt sätt. Från beredning till slutbesiktning.

Vår kvalitetspolicy

AG Entreprenad AB ska:

  1. utföra entreprenadarbete med en kvalitetsnivå som tillfredsställer marknadens och kundernas krav
  2. genom rätt kvalitet i samtliga företagsled uppnå en god och respekterad position på marknaden
  3. genom att sätta upp mål och mäta resultat, sträva efter att effektivisera verksamheten och kvaliteten
  4. motivera personal så att arbetsinsatser präglas av kompetens och ansvarskänsla.

Vår miljöpolicy

 

AG Entreprenad är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas kravstandard, som kontrolleras årligen.

Miljöpolicy och Miljöberättelse