2020.04.21


Omfattning: Ett förstärkningsarbete, Genab förstärker upp el till Sörred Energi. En schakt på 3 km med 14110 meter rör och 6 mil HSP kabeldragning, fiberförläggning samt delvis förstärkning av lågspänning efter vägen.