2020.04.22

Nybyggnad av likriktarstation mot Omexom / Trafikkontoret / GS

Omfattning: stationsbädd, friläggning av alla befintliga kablar efter gångbanan, komprimera alla ledningsägares kablar samt omskarvning för att få plats med de nya spårvägens trafiksignaler och Genabkablar.